Štandard

Objekt je projektovaný ako monolitický skelet s tehlovým výplňovým murivom a zateplením hr. 150 mm.
 • nosné konštrukcie hrubej stavby tvoria železobetónové monolitické steny, stĺpy a stropné dosky;
 • obvodové murivo je z keramických tvaroviek hr. 300 mm s kontaktným zatepľovacím systémom hr. 150 mm;
 • vnútorné priečky sú tehlové hr. 250 a 115 mm, pričom všetky medzibytové priečky sú akustické so zvýšenou nepriezvučnosťou;
 • vnútorné omietky stien a stropov budú vápenno-cementové;
 • povrchová úprava stien a stropov - maľovka biela;
 • v budove sú dva výťahy s prepravnou kapacitou cca 7 osôb;
 • plastové okná s minimálne dvoma tesneniami a izolačným trojsklom;
 • vstupné dvere do bytu tvorí oceľová zárubeň, krídlo s protipožiarnou odolnosťou a zvýšenou bezpečnosťou;
 • terasy, balkóny a loggie ukončujeme protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou;
 • plochy v byte ukončené poterom;
 • vnútorná elektroinštalácia silnoprúdová - zásuvkový okruh, umelé osvetlenie bez svietidiel v byte, 380 V pre sporák, bytový rozvádzač s ističmi;
 • vnútorná elektroinštalácia slaboprúdová - tel. rozvod, domáci telefón, TV rozvody;
 • vypínače a zásuvky štandard biele;
 • vykurovanie je riešené centrálne spoločným rozvodom, so samostatným digitálnym meraním a možnosťou regulácie v byte;
 • panelové vykurovacie telesá vybavené termoregulačnými hlavicami;
 • v každom byte vodomer na studenú a teplú vodu;
 • nútené vetranie v kúpeľniach;